Giới Thiệu


Tư vấn

CityHouse tư vấn và thiết kế mẫu căn hộ dịch vụ.

CityHouse Apartment

Quản lý và chịu trách nhiệm cuối cùng về tài sản và con người.

 

 

 

Slogan

Love is Made

 

 

Trang web của hệ thống CityHouse chính thức được đăng ký. Các địa điểm không được đề cập ở đây, không được xem là trực thuộc hế thống của chúng tôi.

NumberTypeBuildingAddressDistrictUnitsRate($)Facilities
1Economic
Basic (EB)
Minh KhaiNguyen Thi Minh Khai19450No elevator, Facilities
2184 Tran Hung DaoTran Hung Dao17500
3De ThamDe Tham16500
4GardenaBa Huyen Thanh Quan38550
5Minh HaVo Van Tan311550
6Economic
Advanced (EA)
Him LamTran Xuan Soan713500Elevator
7Nguyen TraiNguyen Trai19450
8Dang Tran ConDang Tran Con18450
9CityHouse46 VoVan Tan310700
10CityhomesTruong Dinh39650
11Standard
Basic (SB)
Donald ApartmentTran Xuan Soan722450Elevator
New Apartment
Location
12Minh Khai 2Nguyen Thi Minh Khai322450
13

City House 59

Vo Van Tan

310800
14Pham Viet ChanhPham Viet ChanhBinh Thanh33500
15SG Garden HillTran Binh TrongBinh Thanh1500sqm
71 units
5 floors
500
16Cozy HomeHim Lam residential716550
17Cát TiênVo Van Tan314550
18Hoang LinhThach Thi Thanh119750
19Lam SonLam SonTan Binh42550
20345 Tran Hung DaoTran Hung Dao120650
21Nguyen Van ThuNguyen Van Thu116550
22Tran Cao VanTran Cao Van311700
23Hoang LongDang Tat116400
24ZenNguyen XiBinh Thanh28280
25Rio casaThao Dien224500
26CityHouseLe Van Sy327650
27CityHouseNguyen Dinh Chieu317550
28Standard
Advanced (SA)
Binh
An Home
37th Street210500Elevator
Beautiful design
Full Facilities
29CityHouseNguyen Cuu VanBinh Thanh550sqm
80 units
12 floors
700
30The TreeNguyen Van Thu115650
31PremierVilla Truong DinhTruong Dinh3331200
32EmeraldTruong Quoc DungPhu Nhuan270sqm
37 units
7 floors
550
33CityHouse3 Truong Quoc DungPhu Nhuan400sqm
55 units
10 floors
650
34CityHouseHoang VietTan Binh22500
35CityHouseDang Tat1600sqm
49 units
7 floors
700
36Huch VillaHoang DieuPhu Nhuan27620
37ComplexKingCrown Thao Dien IINguyen Van Huong21.754sqm
140 units
9 floors
1000
38KingCrown Thao Dien INguyen Van Huong24.500sqm
50 units
6 floors
1200
39SonataNguyen Thi Thap73.600sqm
249 units
8 floors
400

CityHouse Apartment

Danh sách tòa nhà chuẩn bị khai trương

NumberTypeBuildingAddressDistrictUnitsFacilities
40EconomicCityHouseTran Dinh Xu135Facilities, Elevatorr
41CityHousePhan Xich LongBinh Thanh200sqm
28 units
8 floors
42CityHouseLe Thi Hong Gam1160sqm
32 units
9 floors
43CityHouseMac Dinh Chi1256sqm
30 units
44CityHouseCo Giang11.568sqm
43 units
10 floors
45CityHouseNam Ky Khoi Nghia124
46StandardCityHouseThao Dien VI226New Apartment
Location
Beautiful design
Full Facilities
47CityHouseThao Dien VIII222
48CityHouse – OfficeNguyen Dinh Chieu3500sqm
3000 spm total
10 floors
49CityHouse – OfficeCach Mang Thang 83270sqm
1.300 spm total
50CityHousePham Viet ChanhBinh Thanh45
51CityHouseHoang SaBinh Thanh35
52CityHouseCach Mang Thang 81045
53PremierCityHouseThao Dien250
54CityHouseNguyen Thi Dinh2770sqm
55 units
7 floors
55CityHouseHuynh Tinh Cua3400sqm
50 units
10 floors
56CityHousePham Ngoc Thach3600sqm
80 units
9 floors
57CittyHouseTuan Kenton7530sqm
80 units
12 floors
58CityHouseDuKhaco2860sqm
150 units
18 floors
59CityHouseTran Nao22.000sqm
250 units
14 tầng
60ComplexCityHouseHB34.100sqm
180 units
22 floors